Chúc mừng các em học sinh và tập thể lớp đã đạt danh hiệu Tiêu biểu của tuần học 29